Osobné tréningy

Toto je najzákladnejší a najčastejšie žiadaný produkt. V cene je zahrnutá vstupná diagnostika, vypracovanie jedálnička a tréningového plánu, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym schopnostiam a možnostiam klienta. Jedálničiek Vám vypracuje certifikovaný výživový poradca na základe vstupnej diagnostiky, kde budú zohľadnené vaše stravovacie možnosti a návyky, alergie a intolerancie. Samozrejme, že pri jeho zostavovaní sa bude brať ohľad na vek, pohlavie, energetický denný príjem ale aj výdaj, a čo je najdôležitejšie na Váš cieľ. Pri zostavovaní tréningového programu budeme prihliadať na Vaše zdravotné obmedzenia, ale aj kondičné či koordinačné schopnosti a zostavíme ho tak, aby bol čo najefektívnejší.

VIP tréning jednotlivca
Tento produkt je určený náročným klientom, ktorí chcú byť na tréningu sami a chcú mať o všetko postarané. V cene je vstupná a výstupná diagnostika, stravovací protokol. Ide o tréning jeden klient, jeden tréner. Maximálne prispôsobenie časovým a individuálnym požiadavkám klienta.

Typ služby:
Tréningy jednotlivca klasik
Miesto tréningu: Prestige fitness club ADRESA
Dĺžka tréningu: 60 minút
Cena tréning jednotlivca: 130 € - 150 € / 10 tréningov
Cena VIP tréning jednotlivca: 200 € / 10 tréningov

* službu je potrebné uhradiť vopred a dohodnúť sa na dátume a čase tréningu
* maximálna doba čerpania sú 2 mesiace od prvého tréningu

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA