Prednášky pre firmy a športové organizácie

Mnohé firmy/organizácie sa dnes zaoberajú tým ako zvýšiť výkonnosť svojich zamestnancov a veľmi dôležité je, aby aj títo zamestnanci boli zdraví a mohli pracovať. Preto ponúkame semináre na rôzne témy, ktoré súvisia s výživou, suplementáciou (doplnky výživy), pohybovou aktivitou (športom) a zdravým životným štýlom. Počas prednášok vzdelávame a motivujeme Vašich zamestnancov, aby zlepšili svoje návyky. Pre firmu to znamená zvýšenie pracovnej výkonnosti zamestnancov, ktorí budú zdravší, výkonnejší. Obsah prednášok dokážeme prispôsobiť vaším požiadavkám a okrem teoretických hodín je možné pripraviť aj praktické cvičenia.

Typ služby: Prednáška pre firmy a športové organizácie
Miesto tréningu: Kdekoľvek
Dĺžka tréningu: Ľubovoľná dĺžka a rozsah
Cena: Dohodou


* cena závisí od dĺžky a rozsiahlosti prednášky a tiež od požiadaviek firmy a organizácie

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA