Vypracovanie tréningového plánu

Stagnujete v tréningu a neviete ako ďalej, pretože máte nedostatok odborných vedomostí ako by ste zostavili kvalitnejší tréning, ktorý by vás posunul ďalej? Stanovili ste si cieľ a neviete ako ho dosiahnuť, alebo vaše finančné možnosti vám nedovoľujú pravidelne trénovať s osobným trénerom? Nechajte si vypracovať personalizovaný tréning od odborníkov. Zadajte nám vaše požiadavky, predstavy a na základe týchto informácii Vám osobný tréner vypracuje individuálny tréningový plán, ktorý zohľadní Vaše zdravotné obmedzenia. Zostavením tréningu sa naše služby nekončia. Osobný tréner s Vami docvičí vytvorený tréningový plán a vysvetlí jednotlivé cvičenia, princípy a detaily, na ktorých naozaj záleží (za doplatok). Tento program v prípade požiadaviek a potreby dodatočne upravíme. Takto vytvorený tréningový plán obsahuje v prípade potreby aj obrazovú prílohu. Takto vyhotovený tréningový plán je jednorazová investícia, ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Typ služby: Vypracovanie tréningového plánu
Miesto tréningu:Prestige fitness club ADRESA
Dĺžka plánu: od 2 do 10 strán
Cena: 35 € - 50 €


* Objednaný produkt bude odovzdaný, alebo zaslaný na e-mail až po jeho uhradení

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA